Euroopa Liit jõudis kokkuleppele hoonete suures renoveerimisplaanis Euroopa Liidus jõuti lõpuks kokkuleppele, kuidas ja milliseid hooneid hakatakse renoveerima, et energiatarbimist vähendada. Direktiiv on veel lõplikult kinnitamata, kuid selles on ka näiteks fossiilkütustel katelde keelamine ja kõigile uutele hoonetele päikesepaneelide paigaldamine. Päikesepaneelid kõikidele katustele Samuti peavad liikmesriigid tagama, et uued hooned on päikeseenergiavalmidusega, mis tähendab, et nende katusele peab saama paigaldada päikesepaneele. Kokku lepiti selles, et 2026. aastast peavad kõigil avalikel ja ärihoonetel olema päikesepaneelid, 2029. aastast kehtib sama kõigile uutele eluhoonetele ja kõigile avalikele hoonetele aastaks 2030. Lisaks on tähtaeg ka mitte-eluhoonetele, aasta 2027, mille nihutamist Eesti soovis, kuid ei saavutanud. […]