Euroopa Liit jõudis kokkuleppele hoonete suures renoveerimisplaanis

Euroopa Liidus jõuti lõpuks kokkuleppele, kuidas ja milliseid hooneid hakatakse renoveerima, et energiatarbimist vähendada. Direktiiv on veel lõplikult kinnitamata, kuid selles on ka näiteks fossiilkütustel katelde keelamine ja kõigile uutele hoonetele päikesepaneelide paigaldamine.

Päikesepaneelid kõikidele katustele

Samuti peavad liikmesriigid tagama, et uued hooned on päikeseenergiavalmidusega, mis tähendab, et nende katusele peab saama paigaldada päikesepaneele.

Kokku lepiti selles, et 2026. aastast peavad kõigil avalikel ja ärihoonetel olema päikesepaneelid, 2029. aastast kehtib sama kõigile uutele eluhoonetele ja kõigile avalikele hoonetele aastaks 2030. Lisaks on tähtaeg ka mitte-eluhoonetele, aasta 2027, mille nihutamist Eesti soovis, kuid ei saavutanud.

Suure hulga päikeseelektri tootmine ja võrku müümine on ideena kindlasti hea, kuid selleks on vaja Eesti elektrivõrku märkimisväärselt arendada. Näiteks ainuüksi kõigile olemasolevatele mitteeluhoonetele päikesepaneelide paigaldamine kasvataks Eestis elektritootmise võimsust kümmekond protsenti.

Valk-Siska sõnul on oluline see, et päikesepaneelide paigaldamine peab olema tehniliselt võimalik ja majanduslikult mõistlik. “Eelkõige puudutab päikesepaneelide panek uusi ehitatavaid ja oluliselt rekonstrueeritavaid hooneid,” lausus ta.

Euroopa Parlament ja nõukogu peavad nüüd kokkuleppe ametlikult heaks kiitma.

Allikas: Euroopa Liit jõudis kokkuleppele hoonete suures renoveerimisplaanis | Majandus | ERR