Korterelamu päikesepaneelide toetus

Teenus sobib, kui

 • korterelamu on kasutusele võetud ja selles on kolm või enam korteriomandit
 • korterelamus on rohkem kui viis korteriomandit, peab korteriomanditest vähemalt 80 % olema vähemalt viie erineva füüsilise isiku omandis. Kui korterelamus on kuni viis korteriomandit, peab igal korteriomandil olema erinev füüsilisest isikust omanik

Toetuse määr ja suurim toetussumma

 • 30% (sh ehitusprojekti koostamine ja omanikujärelevalve) juhul, kui energiatootmisseadmega kompenseeritakse osaliselt või täielikult korterelamu üldelektri tarbimine.
 • 40% (sh ehitusprojekti koostamine ja omanikujärelevalve) juhul, kui energiatootmisseadmega kompenseeritakse osaliselt või täielikult korterelamu üldelektri ja eluruumide elektri tarbimine või energiatootmisseade integreeritakse katuse või fassaadi kattematerjalidesse või energiatootmisseadmele lisaks paigaldatakse energiat salvestav seade.
 • Suurim toetussumma taotleja kohta on 150 000 eurot.
 • Omafinantseeringu määr peab katma projekti abikõlblikest kuludest selle osa, mida toetusest ei hüvitata.

Toetatavad tegevused

 • Energiatootmisseadme ostmine ja paigaldamine ning paigaldamisega kaasnevad tööd.
 • Energia tarbimise koormust ühtlustava või jälgiva seadme soetamine ja paigaldamine ning paigaldamisega kaasnevad tööd.
 • Elektri energiat salvestava seadme soetamine ja paigaldamine ning paigaldamisega kaasnevad tööd.
 • Eespool nimetatud töödega otseselt seotud elektritööd.
 • Katuse, katuslae ja pööningulae rekonstrueerimine ja soojustamine ning rekonstrueerimise ja soojustamisega kaasnevad tööd.
 • Töödeks vajaliku ehitusprojekti koostamine.
 • Omanikujärelevalve tegemine.

 

Loe lähemalt: Korterelamu päikesepaneelide toetus | KredEx